fbpx

Istituto Marangoni 學校行事曆

-2021年秋季開學-

2021/10/11 開學
2021/12/16-2022/01/01 耶誕假期
2022/04/15-2022/04/23 復活節假期
2022/06/24 課程結束 (2022/07/29 AFAM課程結束)

-2021年秋季開學-

2021/10/11 開學
2021/12/16-2022/01/01 耶誕假期
2022/04/15-2022/04/23 復活節假期
2022/06/23 課程結束 (2022/07/29 AFAM課程結束)

-2021年秋季開學-

2021/10/11 開學
2021/12/20-2022/01/01 耶誕假期
2022/04/15-2022/04/23 復活節假期
2022/06/24 學士課程結束
2023/01/14 碩士課程結束

-2021年秋季開學-

2021/10/11 開學
2021/12/20-2022/01/01 耶誕假期
2022/04/15-2022/04/23 復活節假期
2022/06/24 學士課程結束
2023/01/14 碩士課程結束

* 學校保留開課與假期日期調整的權利。請以開學前收到之正式通知為準。